LS_LOGO_UB

Utveckling av nya produkter

Från ax, till färdig limpa För din trygghet

Elektronikkonstruktion och design av mönsterkort

Vi utvecklar gatubelysningsprodukter efter ditt behov. Vår vision är att vi ska skapa de produkter som kunderna efterfrågar.
Genom att vi själv använde de produkter som vi utvecklar så blir de anpassande efter ditt behov.

3D cad för att visualisera produkten

Genom vårt CAD-system kan vi bygga hårdvaran innan den finns i verkligheten för att se att de olika delarna passar ihop

Test och utveckling av programkod

Oftast behöver produkterna viss programkod för att fungera.
Vi utvecklar den utifrån komponenttillverkarens rekommendationer. 

Tillverkning av kretskort

Mindre serier gör vi själva i huset, större serier via våra samarbetspartners.

Vad kan vi göra för dig?