Radiolänkar

Har du svårt att få internet där du behöver?
Vi installerar radiolänkar med räckvidd på flera kilometer beroende på terräng.
Vi har lång erfarenhet av radiolänkar till både internet och andra applikationer.