Gatubelysning

Vi har expanderat vår verksamhet till ett komplett företag inom gatubelysning. Allt från grävning till byte av ljuskällor klarar vi. Självklart innehar vi alla erforderliga tillstånd och utbildningar, såsom ”Arbete på väg” Vi har egna skyliftar, grävare, mätutrustning. Allt för att tiden mellan felanmälan och åtgärd skall bli så kort som möjligt, utan externa leverantörer. Allt mellan kommuner till privata fastighetsägare använder våra tjänster, då de vet att jobbet blir utfört riktigt.